+31 78 - 673 14 77 
UVAR | Specialist in filters en afsluiters

Filterketels

UDI multimediafilters:

Om het gehalte aan zwevende vaste stoffen (de troebelheid of turbiditeit) in proceswater te verminderen kan een multi mediafilter (filterketel) gebruikt worden. Zwevende vaste stoffen kunnen bestaan uit kleine deeltjes zoals slib, klei, gruis, organisch materiaal, larven, zoöplankton, algen en andere micro-organismen. De filtratiegraad van een multimedia filter hangt voornamelijk af van de gebruikte filtermedia en de doorstroomsnelheid door het filter.

In een multi media filter wordt meestal een vulling van drie lagen gebruikt: antraciet, zand en gravel.

 • Het antraciet vangt de grovere vuildeeltjes weg. Dit voorkomt dat er een aangekoekte laag bovenop het filterbed ontstaat.
 • De kleinere deeltjes blijven achter in de zandlaag. Als de doorstroomsnelheid laag is, hechten de deeltjes zich aan het zand door een cohesieve binding.
 • De gravellaag dient om het water gelijkmatig uit de filtermedia naar de filterdoppen te laten stromen.

Dit filterpakket zorgt ervoor dat het gehele filterbed minder vaak gespoeld hoeft te worden. Een filter dat op de juiste wijze wordt gebruikt, verwijdert deeltjes tot 15 à 20 micrometer. Als er een coaguleermiddel wordt toegevoegd, kunnen zelfs deeltjes die 5 à 10 micrometer klein zijn, nog worden uitgefilterd.

Na verloop van tijd stijgt bij gelijk blijvende doorstroomsnelheid het drukverval over het filter, als gevolg van de aanhechting van zwevende deeltjes. Uiteindelijk moeten de filtermedia worden gereinigd door terugspoeling.

Terugspoelen is nodig wanneer de differentiële druk meer dan 0,1-0,2 bar hoger is geworden dan de differentiële druk bij een schoon filter. Het terugspoelen moet minstens eenmaal per week plaatsvinden, om verklontering in de media te voorkomen. Met behulp van een stelsel van kleppen wordt de stroomrichting door het filter omgekeerd. Bij een snelheid van 35 m/uur (afhankelijk van de gebruikte typen media) gaat het filterbed uitzetten. Door deze hogere doorstroomsnelheid laten de deeltjes los van de filtermedia. Doordat de ruimte tussen de korrels vergroot is, kunnen de deeltjes uit het vat worden gespoeld. Wanneer de doorstroomsnelheid hoger wordt dan de maximumsnelheid die is aangegeven in de ontwerpspecificaties, zet het filterbed te veel uit, waardoor bij het terugspoelen medium verloren gaat aan de bovenkant van het filter.

Voor het terugspoelen van het filter kan het gefiltreerde water van een ander (media-)filter worden gebruikt, of onbehandeld water dat bij normaal bedrijf aan de bovenkant van het filter wordt toegevoerd. Als er onbehandeld water wordt gebruikt, moet er rekening mee worden gehouden dat er een kleine hoeveelheid onbehandeld water verderop in het systeem terecht zal komen.

Multi media filters worden ook wel gebruikt als vat voor oplosbaar materiaal. Bij sommige waterprocessen worden de pH-waarde of andere belangrijke waarden gewijzigd op een manier die niet gewenst is. Als het vat wordt gevuld met een korrelmateriaal naar keuze dat langzaam oplost, kunnen de belangrijkste eigenschappen van het water worden hersteld.

Coating:

Als voorbereiding op de coating worden UDI filters voorzien van een speciale laag zinkfosfaat. Deze behandeling bewerkstelligt een goede hechting van de coating en beschermt tegen doorroesten van binnenuit. Daarna wordt de polyester coating elektrostatisch aangebracht, zowel in- als uitwendig om vervolgens in de oven gehard te worden. Het totale proces bestaat uit 7 stappen en heeft als resultaat een perfecte coating met een dikte van ongeveer 120 micron.

Toepassingen:

 • Voorfiltratie desinfectie-apparatuur
 • Voorbereiding voor micro- en ultrafiltratie
 • Zwembadfiltratie
 • Grondwaterreiniging
 • Scheidingsprocessen waarbij flocculatiemiddelen worden gebruikt
 • Waterbehandelingsinstallaties
 • Geschikt voor diverse filtermedia (actief kool, neutralisatiemedia)

Gerelateerde producten

Bel mij!

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Downloads

Product toepassingen

  • Galileo L

   Het UDI Galileo L automatisch ringenfilter is opgebouwd uit meerdere G.K. filters waarvan het filterelement bestaat uit kunststof ringen samengedrukt op een variabele houder...

  • 6Matic

   De UDI 6Matic is de nieuwste ontwikkeling van het automatisch zelfreinigend zeeffilter. Het filter biedt een efficiënte oplossing voor filtratie van water met een wisselende vuilbelasting en een variërend debiet...

  • Galileo L Air Assist

   Het UDI Galileo L Air Assist automatisch ringenfilter is opgebouwd uit meerdere G.K. filters waarvan het filterelement bestaat uit kunststof ringen samengedrukt op een variabele houder...

 • No items found.